neurosol logo

Áttekintés

Áttekintés

A képzési program célja, hogy a képzés résztvevői olyan ismereteket, készségeket sajátítsanak el, amelyek által képesek lesznek a fizikai és mentális teljesítmény fejlesztésére, illetve optimalizálására. A képzésben résztvevők megismerik az önszabályozó rendszerek alapvető jellemzőit és létrejöttük folyamatát, a személyes erőforrások hatékony felhasználásának különböző útjait és az optimalizálásukhoz szükséges speciális szemléletmódot.

A képzés során a hangsúly az elméleti tudás gyarapítása mellett az egyéni készségek fejlesztésre és a gyakorlati oktatásra helyeződik. A négy modulból álló, összesen 24 órás képzés 12 óra elméleti és 12 óra gyakorlati részből áll.

A képzés modulonkénti vizsgával zárul. A kialakított képzési tematika alapján ehetőség van az egyes modulok egyenként való, időben egymástól elkülönülő elsajátítására, de az egyes modulok elvégzésének sorrendje meghatározott, mert a képzés során azok egymásra épülnek. Az egyes modulok után igazolást, valamennyi modul sikeres teljesítése esetén tanúsítványt állítunk ki a résztvevők számára.

Ki végezheti el a képzést?

A képzés célcsoportját olyan személyek alkotják, akiket érdekel a személyes erőforrásokra támaszkodó teljesítményoptimalizálás, és jártasságot kívánnak szerezni a hatékony teljesítmény eléréséhez szükséges készségek fejlesztésében.

A képzésbe való bekapcsolódás előképzettségi feltétele: érettségi végzettség.

Program


Program

A képzés négy, egymásra épülő modulból áll, melyek az alábbiak:

  • Optimális teljesítmény elérése – önmagunk tudatos fejlesztése
  • Optimális teljesítmény elérésének sajátos (egyéni és csoportos) módszerei
  • Csúcsteljesítmény elérése
  • Figyelmi funkciók javítása és optimalizálása

Felnőttképzési intézményként az általunk nyújtott készségfejlesztés magyar felnőttképzési engedéllyel rendelkezik. Engedélyszám: E-001505/2016/D001.

Árak és helyszín

Árak és helyszín

Kérje személyes ajánlatunkat az info[kukac]neurosol.hu e-mail címen vagy ügyfélszolgálatunkon!

A képzés legalább 10 jelentkező esetén kerül megrendezésre.

Jelentkezés

Jelentkezés

Kérje személyes ajánlatunkat az info[kukac]neurosol.hu e-mail címen vagy ügyfélszolgálatunkon!

A képzés szervezője:

Cég megnevezése: Brain Expert Hungary Kft.

Székhely (ügyfélszolgálat): 1081 Budapest, Üllői út 66A.2/2.

Adószám:   25530315-2-42

Cégjegyzékszám:   01-09-280488

Email:   info[kukac]neurosol.hu

Telefon: +36 30 459 0685

A képző intézmény nyilvántartásbavételi száma: E-001505/2016

A képzés nyilvántartásbavételi száma:    E-001505/2016/D001