I. AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI

 1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Adatkezelő neve: Vitál Pro Kft.

Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 66/A 2/2.

Postacíme: 1082 Budapest, Üllői út 66/A 2/2.

Adószám: 13524849-2-42

Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-739792

Kibocsájtó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Szerződés nyelve: Magyar

Csomagküldő tevékenység nyilvántartásba vételi száma: 6894/2016

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-108050/2016.

Számlaszám: Gránit Bank: 12100011-10572544

E-mail címe: info@neurosol.hu

Telefonszám: +36 30 459 0685

Honlapja: www.neurosol.hu

 

 1. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI
 2. Adatfeldolgozó adatai

Adatfeldolgozó neve: Vitál Pro Kft.

Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 66/A 2/2.

Postacíme: 1082 Budapest, Üllői út 66/A 2/2.

Adószám: 13524849-2-42

Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-739792

Kibocsájtó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Szerződés nyelve: Magyar

Csomagküldő tevékenység nyilvántartásba vételi száma: 6894/2016

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-108050/2016.

Számlaszám: Gránit Bank: 12100011-10572544

E-mail címe: info@neurosol.hu

Telefonszám: +36 30 459 0685

Honlapja: www.neurosol.hu

 

 1. Adatfeldolgozó adatai

Adatfeldolgozó neve: Ambrits Informatikai Tanácsadó Bt.

Program neve: CashMan Fx – BASIC

Cím: 9400 SOPRON Frankenburg u. 2/E.

Telefon: + 36 20 961-4011

E-mail: ambrits@ambrits.hu

WEB: www.ambrits.hu

Adószám: 20937054-2-08

EU adószám: HU20937054

II. AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA ADATKEZELÉSI CÉLOK SZERINT

4.TERMÉKEK RENDELÉSE ÉS VÁSÁRLÁSA

A termékek megrendelése és megvásárlása során a Brain Expert Hungary Kft. részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben a Brain Expert Hungary Kft. alvállalkozója. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Brain Expert Hungary Kft. megrendelés teljesítéséhez használja fel. A leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 Személyes adat Miért szükséges az adat a célhoz?
e-mail cím Az e-mail cím kezelése a vásárlóval való kapcsolattartáshoz.
megrendelő adatai (név/cégnév, lakcím/telephely, esetleg adószám) A megrendelő adatai elengedhetetlen a számla kiállításához.
címzett adatai (név, postázási cím) Ezen    adatok    szükségesek   a    megrendelt termék(ek) kiküldéséhez a megrendelő számára

 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés kötelező. Ez azt jelenti, hogy az Ön hozzájárulása nem szükséges, mert a jogszabály engedélyt ad számunkra az adatok kezelésére. Ezt a kötelező adatkezelést az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker.”) 13/A. § (3) bekezdése tartalmazza. Ez a rendelkezés kimondja, hogy a szolgáltató – jelen esetben cégünk – a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

 

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat ebből a célból a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az utolsó levélváltást követő egy évig kezeljük. Ezután a kapcsolattartási listánkról az Ön 7.1 pontban foglalt adatait töröljük.

 

 1. A TERMÉK MEGVÁSÁRLÁSÁT KÖVETŐEN A SZÁMLA TÁROLÁSA

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 személyes adat adatkezelés célja
cégnév (amennyiben a cég neve tartalmaz személyes adatot) A számlázás során a cég nevének feltüntetése jogszabályi kötelezettségünk.
név (amennyiben magánszemélyként történt a vásárlás) A    számlázás   során   a    név   feltüntetése jogszabályi kötelezettségünk
cím A   számlázás   során   a    vásárló   címének feltüntetése jogszabályi kötelezettségünk.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés kötelező. Ez azt jelenti, hogy az Ön hozzájárulása nem szükséges, mert a jogszabály engedélyt ad számunkra az adatok kezelésére. Ezt a kötelező adatkezelést az Eker. 13/A.§ (2) bekezdése tartalmazza, amely alapján a cégünk a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos 4.2 pontban foglalt adatokat.

Az adatkezelés időtartama

A számla kiállításától számított 8 év.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot – így a számlát is-, legalább 8 évig kell megőrizni.

Adatfeldolgozók megnevezése és tevékenysége

A számla létrehozásának és tárolásának technikai feltételei megvalósításához adatfeldolgozót veszünk igénybe.

Ambrits Informatikai Tanácsadó Bt.

Kezelt személyes adat Mely módon használja az adatfeldolgozó a személyes adatot? Adatkezelés időtartama
cégnév (amennyiben a cég neve tartalmaz személyes adatot) Cégünk az Ambrits Bt. CashMan Fx – Basic nevű szolgáltatását

veszi   igénybe   a szolgáltatás

igénybevételéért fizetendő

díj számlázásának kezelésére és megkönnyítésére.

A     számla kiállításától számított 8 év

 

 név                (amennyiben magánszemélyként történt a vásárlás) Cégünk   az   Ambrits Bt-től  a kiállított számlához hozzáférést kap          minden          vásárlóra vonatkozóan,            elektronikus formában. A számla az Ambrits Bt..   rendszerében     a    számla kiállításától számított 8 évig kerül tárolásra  A     számla kiállításától számított 8 év

 

 

cím

 

6.KAPCSOLATTARTÁS AZ ÜGYFELEKKEL

Cégünk biztosítja az ügyfeleink és az érdeklődők számára, hogy levélben vegyék fel a kapcsolatot velünk.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat adatkezelés célja
e-mail cím Az e-mail cím elengedhetetlen a felhasználó azonosításához.
kapcsolattartó neve A kapcsolattartó nevét azért kezeljük, hogy megfelelő módon tudjuk megszólítani a levelezés során, valamint, hogy a küldött levél megérkezésekor azonosítani tudják a cégen belül – egy esetleges központi e-mail cím esetén – a címzett személyét.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása. A hozzájárulás az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontján alapul.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat ebből a célból a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az utolsó levélváltást követő egy évig kezeljük. Ezután a kapcsolattartási listánkról az Ön 7.1 pontban foglalt adatait töröljük.

7.RENDSZERÜZENETEK KÜLDÉSE A VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOSAN

Annak érdekében, hogy a vásárlónk követni tudja a szolgáltatás teljesítésének lépéseit, vagy saját magunk üzeneteket küldünk. Ezek az üzenetek a következő esetekben fordulnak elő:

 • vásárlás esetén értesítő kiküldése a termék/szolgáltatás megrendeléséről, a termék érkezésének időpontjáról, a személyes átvétel helyszínének és időpontjának lehetősége,
 • banki átutalással történő fizetés esetén a fizetés visszaigazolása,
 • számla küldése,
 • rendelés visszaigazolásáról szóló üzenet,
 • a képzéssel kapcsolatos részletes információk közléséről, egyéb szükséges tájékoztató anyagok küldése,
 • sikertelen fizetésről szóló üzenet,
 • az átutalásra váró összegről szóló üzenet (banki átutalással történő fizetés esetén).

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat adatkezelés célja
e-mail cím Az e-mail cím elengedhetetlen a felhasználó részére az e-mail üzenet kiküldéséhez.

 

 kapcsolattartó neve A kapcsolattartó nevét azért kezeljük, hogy megfelelő módon tudjuk megszólítani a levelezés során, valamint, hogy a küldött levél megérkezésekor azonosítani tudják a cégen belül – egy esetleges központi e-mail cím esetén – a címzett személyét.
cégnév   (amennyiben   a    cég    neve tartalmaz személyes adatot)

 

 

A     cégnév    is     szükséges    ahhoz,    hogy    a

rendszerüzenetünk   testreszabott   legyen,   illetve

ellenőrizni tudjuk, hogy a cég a megrendelést

teljesítette. A cégnév a számla küldéséhez is szükséges, hiszen enélkül nem lehet kiállítani a számlát.

cím (amennyiben magánszemélyként

történt      a      vásárlás,      vagy      a

magánszemély címe a cég címe is egyben

A cégnév a számla kiállításához is szükséges,

hiszen enélkül nem lehet kiállítani a számlát

 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés kötelező. Ezt azt jelenti, hogy az Ön hozzájárulása nem szükséges, mert a jogszabály engedélyt ad számunkra az adatok kezelésére. Ezt a kötelező adatkezelést az Eker. 13/A § (3) bekezdése tartalmazza. Ez a rendelkezés kimondja, hogy a szolgáltató – a jelen esetben a cégünk – a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag szükségesek.

Az adatkezelés időtartama

Jelen célból az üzeneteket (beleértve az üzenetbe tartozó 8.2 pontban foglalt adatokat) a szerződés megszűnéséig kezeljük. A szerződés megszűnése után azonban a rendszerüzeneteket tovább tároljuk a 9. pont alapján.

 

8.RENDSZERÜZENETEK TÁROLÁSA JOGOS ÉRDEKÜNK ALAPJÁN

A 8. pontban foglalt adatkezelési cél esetén a jogosultságunk a személyes adatok kezelésére megszűnik a szerződés teljesítésével. Azonban ahhoz, hogy egy esetlegesen felmerülő jogvita esetén igazolni tudjuk, hogy megfelelően teljesítettük a szerződést, és az általunk vállaltakat maradéktalanul nyújtottuk, szükséges, hogy ezek a rendszerüzenetek az elévülési idő végéig tárolásra kerüljenek (lásd az időtartamot pontosabban a 9.3 pontban). Az adatokat emiatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:22. § alapján az elévülési idő végéig, azaz a rendszerüzenet kiküldését követően 5 évig megőrizzük.

A kezelt adatok köre és adatkezelési cél

Mint fent már kifejtettük, az adatkezelési cél lényege, hogy jogvita esetén igazolni tudjuk a szerződés teljesítését. Ezért szükséges megőriznünk a 8. pontban foglalt rendszerüzeneteket, mivel csak így tudjuk igazolni a szerződés teljesítését. Az adatkör így azonos a 8. pontban foglalt adatkörrel.

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja Vitál Pro Kft. jogos érdeke, amely azon célhoz fűződik, hogy egy esetleges jogvita esetén képes legyen igazolni a szerződésszerű teljesítését.

 

Az adatkezelés időtartama

Jelen célból az adatokat a Ptk. 6:22 § alapján az elévülési idő végéig, azaz a szerződéskötéstől számított 5 évig kezeljük.

Az adatfeldolgozó megnevezése és tevékenysége

Cégünk jelen célhoz a 8.5 pontban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe, amely cégek az azonos pontban feltüntetett adatokat dolgozzák fel jelen célnak megfelelően, a 9.3 pontban jelölt időtartamig.

 

KIK FÉRHETNEK HOZZÁ AZ ADATOKHOZ?

KIK ISMERHETIK MEG AZ ADATOKAT AZ ADATKEZELŐ SZERVEZETÉN BELÜL?

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén belül a cég tulajdonosai, valamint munkavállalói férhetnek hozzá kizárólag az adatkezelési célok megvalósítása érdekében.

MELY ADATFELDOLGOZÓK ISMERHETIK MEG AZ ADATOKAT?

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén kívül kizárólag a II. részben nevesített adatfeldolgozók ismerhetik meg az ott leírtaknak megfelelően.

Adatbiztonság

Tájékoztatjuk arról, hogy megtettük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítottuk, és működtetjük azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Ön személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek.

A rendszerünkben tárolt adatokat jelszavas azonosítást követően tudjuk elérni, az adatokhoz való hozzáférést pedig jogosultsági szinthez kötjük.

Az adatok véletlen megsemmisülésének megakadályozása érdekében adatfeldolgozóink biztonsági mentéseket hajtanak végre.

A honlap elérését biztonságos „https” protokollon keresztül tesszük lehetővé.

 

AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

A TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSÉHEZ VALÓ JOG

Ön az I. rész 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet tőlünk az alábbiakról:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeljük, valamint, hogy
 • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést, vagy
 • kinek továbbítottuk a személyes adatait.

Az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen teljesítjük.

 

A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Ön az I. rész 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy cégünk módosítsa valamely személyes adatát (például, bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). Kérelmét cégünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küld.

Ha cégünknek nem áll módjában a kérelmét teljesíteni, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen teljesítjük.

A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Ön az I. rész 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a cégünktől a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet abban az esetben utasítjuk el, ha a jogszabály a cégünket a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, hogy a számlázáshoz kapcsolódó adatokat a jogszabályban megadott határidőig kötelesek vagyunk kezelni.

Kérelmét cégünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küld. Ha cégünknek nem áll módjában a kérelmét teljesíteni, mivel jogszabály kötelező adatkezelést rendel el, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen teljesítjük.

A ZÁROLÁSHOZ VALÓ JOG

Ön az I. rész 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a cégünk zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a kérelmét a cégünk jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági eljárás miatt szükséges az, hogy a kérelmét cégünk ne törölje. Ekkor a hatóság megkereséséig a cégünk tovább tárolja az Ön kérelmét – amely személyes adatnak minősül – ezt követően törli az adatokat. Kérelmét cégünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen teljesítjük.

A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Ön az I. rész 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Ön személyes adatát cégünk közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha a cégünk a hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait hírlevelek küldése céljábólfelhasználná.

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az kizárólag cégünkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha a számlázás során kezeljünk a jogszabályban meghatározott adatait.

Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelési tevékenységünkkel szemben, mi azt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, amelyet Önnel írásban közlünk. Ha döntésünkkel nem ért egyet, annak kézbesítésétől, illetve, ha nem hoztunk volna döntést a megadott határidőn belül, annak lejártától számított 30 napon belül jogosult Ön bírósághoz fordulni a döntés megváltoztatása céljából.

AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGE

Amennyiben Ön felénk helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet terjesztett elő vagy tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban mi kérelmét nem teljesítettük, Ön jogosult bírósághoz vagy hatósághoz fordulni.

A bírósági eljárásban Ön jogosult a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni, amely szerv soron kívül dönt. A megfelelő illetékességű törvényszéket ezen a linken találhatja meg: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását abban az esetben is kezdeményezheti, ha adatvédelmi jogsértést tapasztal. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NAIH javasolja az érintetteknek, hogy probléma felmerülése esetén először az adatkezelőhöz forduljanak a békés megoldás megtalálása érdekében. Jelen esetben ezért arra kérjük, ha bármilyen problémája, igénye merül fel, azt először felénk terjessze elő, bár ezt természetesen nem várhatjuk el Öntől kötelező jelleggel. Ön a NAIH-val a következőképpen tudja a kapcsolatot felvenni: e-mailben az ugyfelszolgalat@naih.hu címen tudja a Hatóságot elérni, levélben a 1530 Budapest, Pf.: 5. címen keresheti. Az érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról az alábbi linken olvashat: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.