Mi a neurofeedback?

Agyunk működését különféle képalkotó eljárásokkal tudjuk mérni: megjeleníthetjük például képi formában (CT,MR) ezáltal rálátást nyerhetünk arra, hogy fennáll-e valamilyen sérülés, tumor, vagy kóros elváltozás.  Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy működés közben hogyan működik az agy, akkor az egyes régiók elektromos tevékenységének változását és annak sajátosságait tudjuk mérni (EEG), ezáltal megtudhatjuk, hogy van-e epilepsziára utaló jel, vagy alvásvizsgálatnál megtudhatjuk, hogy melyik alvásfázisban van az illető. Ha pedig a két előbbiekben említett módszert szeretnénk ötvözni, vagyis szeretnénk képi formában és működés közben látni az emberi agyat, akkor erre már léteznek nagy teljesítményű és rendkívül költséges eszközök (pl. fMRI, SPECT)

A biofeedback eljárások legfőbb jellemzője -mint ahogy a fentiekben kifejtésre került-, hogy bizonyos biológiai- (vagy testi) történéseket visszajelzünk a kezelésben részesülő egyénnek, ezáltal pedig egy jobb önszabályozást próbálunk meg a kezelést végző tréner elősegíteni. Ha a biofeedback tréner az agy működéséről szeretne információt visszajelezni az egyénnek, akkor erre is lehetősége van, azáltal, hogy a fentiekben megnevezett EEG (Electro Encephalogram) bizonyos jellegzetességeit teszi a páciens számára láthatóvá, hallhatóvá, vagy éppenséggel tapinthatóvá. A biofeedback eljárásoknak ezen ágát EEG-BIOFEEDBACKnek, vagy legújabban NEUROFEEDBACKnek nevezik.

Egy hasonlattal élve a neurofeedback egy olyan speciális tükör, amely által az agy elektromos tevékenységét tárjuk a gyakorló elé. A neurofeedback tréning során – a fej felszínéről elvezetett EEG- jelekkel – a tudattalan agyi aktivitást rögzítjük és tesszük láthatóvá az páciens számára annak érdekében, hogy hatékonyabbá tegyük az idegrendszer tanulási, változási folyamatait. A neurofeedback tréning egyrészt egy terápiás eljárás, amely képessé teszi az egyént arra, hogy a saját idegrendszerében rejlő tartalékok felszabadításával, működésének optimalizálásával bizonyos betegségektől megszabaduljon, életminőségét javítsa, egészségét kiteljesítse, teljesebb és sikeresebb életet éljen.

Ugyanakkor a neurofeedback az egyik legmodernebb tanulási rendszer is, amely az agyműködést az agyhullámok monitorozásán keresztül, azok tudatos befolyásolásával tökéletesíti. Hatása agy megújulási képességén, a neuroplaszticitáson alapul.

A neurofeedback

 • fejleszti az agyi funkciókat és az önszabályozás képességét,
 • javítja az általános kognitív és pszichofizikai képességeket,
 • mindezt biztonságos, non-invazív módszerrel éri el,
 • amely bizonyítottan hatékony a gyermekek, serdülők és felnőttek esetében is,
 • ezáltal az életet megnehezítő számos fizikális tünet, panasz megszűntethető, illetve betegség kialakulása megelőzhető.

neurofeedback tréning bizonyítottan hatásos módszernek bizonyul a következő problémák és kondíciók kezelésénél:

 • Figyelemzavar fejlesztése (orvosi diagnózis: ADD, vagy ADHD)
 • Fejfájások kezelése (orvosi diagnózis: krónikus fejfájás, migrén)
 • Alvászavarok kezelése (orvosi diagnózis: insomnia, krónikus fáradtság)
 • Hangulatzavarok kezelése (orvosi diagnózis: depresszió)
 • Szorongásos zavarok kezelése (orvosi diagnózis: krónikus szorongás, pánik)
 • Fejlődési rendellenességek kezelése (orvosi diagnózis: autizmus)
 • Traumát követő kognitív rehabilitációjának támogatása (pl.: afázia, emlékezetzavar, stb.)
 • Lelki trauma pszichológiai feldolgozása (orvosi diagnózis: PTSD)

A neurofeedback tréning célja, hogy a kezelések során az érintett egyén egy kedvezőbb és jobb agyi szabályozást és ehhez kapcsolódóan optimalizált működést sajátítson el. Néhány tréninget követően az agy ezen funkciók elsajátítását követően jobban tudja „saját magát” és a szervezet egészét működtetni, és ennél fogva minden, ehhez köthető probléma jelentősen enyhül vagy akár megszűnik.

Figyelemzavar neurofeedback-kel történő sikeres kezelésének eredményeként például jelentősen csökken a gyógyszerigény (metilfenidát-Ritalin), vagy a gyógyszeres kezelést a tréning akár teljes egészében ki tudja váltani.

Az alábbi területeken használják sikeresen a neurofeedbacket az egyéni teljesítmény fokozására:

 • Tanulási teljesítmény fokozása (vizsgadrukk feletti kontroll, figyelem és koncentrációkészség fokozása, elterelhetőség csökkentése)
 • Munkateljesítmény növelése (precízebb munkavégzés, késleltetett kifáradás, stressz-kezelés fejlesztése)
 • Kiégés (burn-out) megelőzése (az idegrendszer támogatása, erőforrásainak felszabadítása)
 • Hatékonyabb pihenés (relaxáció mélyítése, teljesebb regenárlódás)
 • Sportteljesítmény fokozása (koncentrációs készség fokozása, stressz-tűrés fejlesztése)
 • Kreatív potenciál felszabadítására (pl. művészeknél)
 • Szellemi teljesítmény megőrzése (időskorban)

FONTOS: Orvosi diagnózis esetén csak az adott probléma kezelésére jogosult személy végezhet elsődleges terápiát. Kiegészítő terápiás alkalmazás esetén fontos, hogy a tréninget végző egyén egyeztessen a pácienst kezelő egészségügyi szakemberekkel (orvos, pszichológus, ergoterapeuta).

Amplitúdó tréning (tradicionális neurofeedback)

Bár mindenkinek saját, jellegzetes agyhullám aktivitása van, vannak olyan EEG-jelek, melyek jelenléte meghatározott tünetekre, működésbeli eltérésekre utalnak, gyakran azokkal együtt járnak. Például a figyelemzavarral (Attention Deficit Disorder, ADD) élő embereknél jellemző eltérésként találunk az egyes hullámtartományokból kinyerhető jelek amplitúdójának arányában (TBR- Theta-Beta Ratio, vagy magas High-Beta).

A módszer neurofeedback logikája abból a megfigyelésből származik, hogy egy adott mentális állapot (például a figyelem) egy bizonyos agyműködési aktivitással társul (figyelem során kifejezettebb a béta aktivitás). Az amplitúdó tréning célja, hogy megtanítsa a klienst hogy bizonyos frekvenciatartományú agyhullámaiból (EEG) többet, vagy kevesebbet (vagyis kisebb, vagy nagyobb amplitúdóban) termeljen (innen ered az amplitúdó tréning elnevezés). A neurofeedback kezelések során az egyének úgy tanulják meg szabályozni saját agyműködésüket, hogy pozitív, megerősítő, vagy éppen büntető jellegű visszajelzéseket kapnak. Ezáltal az agyi aktivitást a terapeuta által meghatározott irányba tudják tréningezni. Az agyhullámok kívánt irányba történő változásait a tréning során vizuális- és/vagy hangjelzésekkel jutalmazzuk, erősítjük meg.

Az amplitúdó tréninget kombinálhatjuk más biofeedback megoldásokkal is (pl. az izomtónus, a bőrhőmérséklet, a szívfrekvencia mérése) annak érdekében, hogy a teljesebb ellazulás elérése érdekében. Esetenként megelőző qEEG vizsgálat elkészítését tartunk szükségesnek, ami mentén felépítjük aztán fel az amplitúdó tréninget.

Amplitúdó tréninget a Nexus rendszerekkel kompatibilis BioTrac+ és NeuroGuide szoftvercsaládokkal valósíthatunk meg.

Z érték tréning (“Z” score neurofeedback)

A Z érték tréninget a kliencvenes évek végén dolgozták ki. Az eljárás során a teljes EEG spektrum értékeit a statisztikában jól ismert Gauss görbe mentén vizsgálják, és ebből próbálnak következtetni arra, hogy mely agyi régiók működése tér el a normálistól. Az eljárás abból a feltevésből indul ki, hogy az egészségesen működő agy által produkált EEG értékek grafikus ábrázolás esetén ráhelyezhetőek a normál eloszlási görbére. A „Z” egy statisztikában használatos mutató, amely azt jelöliu, hogy mekkora az átlagos értékektől való átlagos eltérés (szórás).Az EEG értékek vizsgálata során minél nagyobb ez a „Z” mutató, annál nagyobb az eltérés a referencia minta átlagához képest, vagyis azt annál inkább „abnormálisnak” tekintjük. A neurofeedback tréning célja ebben az esetben, hogy kondicionálással a különböző változókhoz tartozó „Z” értékek a 0 irányába, vagyis a normál értékek felé mozduljanak el.

Ha valaki Z érték tréning szemléletben dolgozik, akkor a neurofeedback készülék egy adatbázist is használ, amellyel a saját maga által mért EEG értékeket tudja összevetni. A neurofeedback tréner számos mutató (koherencia, fázis eltérés, erő) Z értéke mentén tud egyszerre kezelni. A tréning folyamat nagyban automatizált és sztenderdizált, így a kezelések ideje alatt a feedbackbe beépített jutalmakat és büntetéseket meghatározó döntéseket nem a kezelést végző tréner hozza meg, azokat a neurofeedback eszköz statisztikai számítások mentén teszi meg.

A Z érték tréninget számos probléma és betegség esetén alkalmazzák, azonban az egyik fő fókusz a krónikus fájdalmakkal élő páciensek kezelésére, valamint pszichiátriai diagnózissal rendelkezők kezelésre helyeződik (depresszió, szorongás). Emellett számos pozitív eredményről számolnak be a Z érték tréninget alkalmazók a kognitív funkciók javulását és a traumatikus élmények feldolgozását illetően.

A Z érték tréning Nexus 4® és Nexus 10® készülékekkel (és a hozzájuk tartozó BioTrace+ szoftverekkel) egyaránt végezhető. A tréning kivitelezéséhez szükséges a módszert megalkotó Robert Thatcher Neuroguide adatbázisának megvétele, amely a BioTrace+ szoftverrel integráltan működtethető.

SCP tréning

Az SCP az angol Slow Cortical Potential (lassú kortikális potenciál) kezdőbetűiből összeálló rövidítés, amely egyfelől az EEG jel egyik jellegzetességére utal, másfelől pedig egy neurofeedback megközelítést és módszert is jelöl.

EEG jelként az SCP egy lassú eseményhez kötött egyenáramú eltolódást jelent (DC potential shift), amely az agykéreg elektromos aktivitásának megváltozását jelöli, és amely néhány század millisecundumtól kezdve néhány másodpercig is eltarthat.

Az SCP neurofeedback egy olyan kondicionáláson alapuló EEG biofeedback eljárást jelent, amely során ezeket a DC potenciál változásokat a klinikai kórképtől függően negatív, vagy pozitív irányba próbáljuk eltolni tréningezés által. Ezek a potenciál eltolódások ugyanis létrejöhetnek külső behatások eredményeként, de megtanulható ezek akaratlagos szabályozása is.

Számos tanulmány vizsgálta, hogy ezen potenciál változások hatással vannak az agy egyéb információ feldolgozó folyamataira. A negatív irányú eltolódások feltételezhetően az érintett idegsejt hálózatok ingerlékenységi küszöbének egy alacsonyabb szintjére történő beállítódását jelölik. Ezek az eltolódások egyfajta viselkedéses és mentális készenléti állapot során mennek végbe, és a reakcióidő csökkenésével járnak együtt. A pozitív irányú eltolódások pedig az érintett idegsejt hálózatok ingerlékenységi küszöbének egy magasabb szintjére történő beállítódását jelölik, ami a reakcióidő csökkenésével jár együtt.

Amennyiben az SCP negatív irányú eltolódása következik be, azt CNV (Contingent Negative Variation)-nek, vagyis esetleges negatív irányú eltérésnek nevezik, amely a készenléti figyelmi és viselkedési állapottal van összefüggésben, és amely a prefrontális kéreg thalamo-kortikális-striatális idegsejthálózatai működésének a függvénye. A kezelések következtében a CNV növekedése az ADHD-s tünetek csökkenésével jár együtt.

Az SCP tréning hatásos kezelési eljárásnak bizonyul epilepszia esetén is. Ebben az esetben a tréningezést a pozitív irányú potenciál eltolódás felé próbálják terelni.

Jelenleg az ADHD és ADD neurofeedbackes kezelésének területén az SCP tréninget tartják az egyik leghatásosabb és legígéretesebb eljárásnak. Emellett az SCP tréning ígéretesnek bizonyulhat bizonyos fejlődési rendellenességek esetén.

SCP tréninget Nexus 10® készülékekkel és a hozzá tartozó BioTrace+ alatt futó SCP kiegészítéssel lehet végezni.

További tudnivalók

Image

Mi a biofeedback?

Testünk legtöbb belső szabályozási folyamatának nem vagyunk tudatában, azok működését akaratlagosan nem befolyásoljuk, úgy érezzük, hogy „automatikus” szabályozás alatt...

Tovább...
Image

Mi a neurofeedback?

Agyunk működését különféle képalkotó eljárásokkal tudjuk mérni: megjeleníthetjük például képi formában (CT,MR) ezáltal rálátást nyerhetünk arra, hogy fennáll-e valamilyen...

Tovább...
Image

Kiknek ajánlottak a módszerek?

Kiknek ajánljuk a képzés elvégzését? Neurofeedback és biofeedback képzéseinket minden olyan érdeklődőnek ajánljuk, akinek szenvedélye az egészséges élethez nélkülözhetetlen mentális...

Tovább...